• Sale konferencyjne
 • Obiekty konferencyjne
 • Sale szkoleniowe
 • Ogólnopolska baza obiektów konferencyjnych
 • konferencje...
  szkolenia...
  seminaria...
  spotkania biznesowe
 • Ogólnopolska baza obiektów konferencyjnych
Polityka prywatności

 • Deklaracja poufności
 • LIDEX deklaruje niniejszym, iż wprowadzone dane zostaną wykorzystane wyłącznie do celów zgodnych z działaniem niniejszego serwisu informacyjnego, a w szczególności do prowadzenia bazy obiektów konferencyjnych i prezentowania interesujących internautę obiektów.
 • Zgoda dysponentów obiektu
 • Wypełnienie formularza dodania obiektu do portalu jest równoznaczne z wyrażeniem przez dysponenta obiektu zgody na udostępnienie zamieszczonych w formularzu informacji w portalu konferencje.info.pl. Niekompletne dane lub ich błędna forma zmniejsza atrakcyjność zgłoszonego w portalu obiektu dla osób potencjalnie zainteresowanych jego ofertą.
 • Autoryzacja wpisów
 • By zwiększyć wiarygodność danych prezentowanych w serwisie a także zapobiec nieautoryzowanej modyfikacji wprowadzonych do serwisu informacji autorzy serwisu wymagają podania danych osobowych umożliwiających autoryzację dodania lub modyfikacji wpisu. Dane te nie są ujawniane w portalu i zachowane są do wyłącznej wiadomości redakcji portalu. Będą wykorzystane wyłącznie do informowania osoby zarządzającej prezentacją o istotnych zmianach wprowadzonych w portalu.
 • Modyfikacja i usuwanie danych
 • Każdy z dysponentów obiektów wprowadzonych do portalu ma prawo i możliwość modyfikacji wprowadzonych danych a także ich usunięcia w przypadku niezgodności ze stanem faktycznym.
  LIDEX zastrzega sobie prawo modyfikacji i redakcji końcowej wprowadzonych danych, a także ich usunięcia w przypadku stwierdzonej lub zgłoszonej niezgodności ze stanem faktycznym.
 • Udostępnianie danych
 • Wprowadzone do portalu informacje i dane są wyłączną własnością redakcji portalu i nie zostaną nikomu sprzedane ani udostępnione.
 
Copyright © 1999-2023  konferencje.info.pl  |   Polityka Prywatności  |   Zastrzeżenia